Materiały

 

Zapraszamy do korzystania z naszych materiałów opracowanych w ramach poprzedniego projektu pod nazwą Inclusive Schools. Tworząc i realizując wizję projektu Inclusive Schools II, opieramy się na wnioskach płynących z poprzedniej edycji.

Projekt ten miał na celu zainspirowanie szkół w całej Europie do podjęcia działań włączających. Pod pojęciem włączania rozumiemy wszelkiego rodzaju różnorodność i zwracamy uwagę na szczególne potrzeby każdego ucznia związane z jego rozwojem edukacyjnym i dostępem do bezpiecznego środowiska szkolnego oferującego możliwości dla wszystkich. Zespół projektu Inclusive Schools opracował zestaw narzędzi, które mają ułatwić społeczności szkolnej proces włączania oraz zachęcić pracowników szkoły i uczniów do przyjęcia tej metodologii i odpowiedniego dostosowania się do niej. Narzędzia te są przeznaczone przede wszystkim dla nauczycieli i dyrektorów szkół, ale zdarzało się, że korzystali z nich także aktywnie zaangażowani uczniowie w starszym wieku.

Pakiet edukacyjny

Autorką pakietu edukacyjnego projektu Inclusive Schools jest Sian Williams, międzynarodowa ekspertka z ponad 25-letnim doświadczeniem w edukacji i projektach edukacji włączającej na całym świecie. Zestaw narzędzi ma od samego początku stanowić elastyczną i dostosowaną do sytuacji szkoły pomoc w podróży ku edukacji włączającej. Ma poprawiać osobiste i naukowe wyniki dzieci i młodzieży, skupiając się na ich dostępie do odpowiedniej edukacji o wysokiej jakości oraz uczestnictwie w niej. Zawiera wskazówki, metodologie i działania do wykorzystania w klasie lub w społeczności szkolnej.

Zeszyt ćwiczeń (pakiet ćwiczeń na cały tydzień)

Poprzez zabawę z uczniami przy użyciu narzędzi z tego zeszytu ćwiczeń, możesz praktycznie podejść do nauczania w oparciu o prawa dzieci w klasie. Przekonaj się sam!

Ocena potrzeb w zakresie edukacji włączającej i zbiór inspirujących praktyk

Poznaj z nami koncepcję włączenia społecznego i sposoby jej praktycznego zastosowania w szkołach europejskich.

Zalecenia polityczne

Promowanie zmian na poziomie systemowym

Nasi partnerzy

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

Ta strona korzysta z plików cookie

Używamy plików cookie, aby przechowywać Twoje preferencje i poprawiać komfort użytkowania. Kontynuując odwiedzanie witryny, zgadzasz się, że przechowujemy i używamy pliki cookie na Twoim urządzeniu.