Middelen

 

Maak gerust gebruik van ons materiaal over inclusief onderwijs op school.

Maak gerust gebruik van ons materiaal dat is voorgekomen uit het vorige project, Inclusive Schools genaamd. Er wordt verder gebouwd op de bevindingen en resultaten van dit project bij het creëren van een visie en het implementeren van Inclusive Schools II.

Dit project is ontwikkeld met de visie om inclusie praktijk in scholen in Europa te inspireren. Met de term inclusie werden allerlei soorten diversiteit omarmd en werd tegemoet gekomen aan de specifieke behoeften van elke student met betrekking tot hun leerontwikkeling en toegang tot een veilige schoolomgeving die kansen biedt voor iedereen. Het Inclusive Schools team heeft een set tools uitgewerkt voor het faciliteren van het inclusie proces van de schoolgemeenschap voor het stimuleren van onderwijspersoneel en leerlingen om de methodologie over te nemen en dienovereenkomstig aan te passen. Deze tools zijn initieel bedoeld voor leraren en schoolleiders , maar ze zijn soms ook gebruikt door oudere actief betrokken studenten.

Onderwijspakket

Het Onderwijspakket van Inclusive Schools is geschreven door Sian Williams, een internationaal expert met meer dan vijfentwintig jaar ervaring in onderwijs en in inclusie-in-onderwijs projecten over de hele wereld. Deze toolset is ontwikkeld om iemand flexibel te leiden, op manieren die passen bij de eigen school, vanaf de start van een reis naar inclusie: verbeteren van persoonlijke en academische resultaten voor alle kinderen en jonge mensen door het focussen op hun toegang tot en deelname aan kwalitatief, relevant onderwijs. Er kunnen tips; methodologie en activiteiten om leiding te geven in de klas of binnen de schoolgemeenschap worden gevonden.

Activiteitenboekje (Week activiteitenpakket)

Veel plezier met uw leerlingen en gebruik zoveel als u nodig heeft uit deze toolset. Hoe pakt u op rechten gebaseerd leren praktisch aan in uw klas? Kom en bekijk het!

Beleidsaanbevelingen

Pleidooi voor veranderingen op systemisch niveau

Onze partners

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

This website uses cookies

We use cookies to store your preferences and improve your user experience. By continuing to visit the Website, you agree that we store and use cookies on your device.