Blog

 

2022-02-08

Mindenkit bevontunk? – Mielőtt új stratégiát alkalmaz, mérje fel a helyzetet!

Az inkluzív oktatás Európa-szerte kényes kérdés. Különféle csoportok többször próbáltak inklúziós stratégiákat kidolgozni – például a fogyatékkal élő tanulók, az újonnan érkezett bevándorlók, a sajátos nevelési igényű diákok és mások részére. A MultInclude Erasmus+ projekt, amelyben részt vett az Európai Iskolaigazgatók Szövetsége (a szintén Inscool II partner European School Heads Association – ESHA) a középfokú tanulmányaik befejezését és felsőoktatásban továbbtanulást célul kitűző diákok sokrétű inklúziós igényeivel foglalkozott. A projekt célja röviden az egész életen át tartó tanulás kialakítása volt az egyes tanulók egyedi inklúziós igényeinek kielégítésével.

Véleményem szerint egy diák akkor illeszkedik be sikeresen, ha teljes mértékben kiteljesedhet, élvezi az iskolai létet, és aztán vágyainak megfelelően részecskefizikusként, zenészként vagy pékként találja meg a boldogságot. Pályaválasztását megbecsüli a közösség, ő pedig motivált és képes később tovább fejlődni.

Az oktatási politika csodálatos célokat határozott meg, és ezek egyike, hogy minőségi inkluzív oktatást kell nyújtani minden diák számára. Egész könyvtárakat tölthetünk meg azzal, hogy kinek mit jelent a minőség, és így sem lesz egyértelmű definíciónk – de nem teljesen egyértelmű, mit értünk inkluzív oktatás alatt. Egyes iskolák inkluzívnak nevezik magukat, ha a fogyatékkal élő diákok érvényesülni tudnak náluk, vagy ha készek befogadni újonnan érkezett bevándorlókat. De vajon ugyanaz az iskola választ nyújt más inklúziós igényekre is? Úgy gondolom, az oktatásban a valódi inklúzió közel áll a teljesen egyénre szabott oktatáshoz, és több tényező szerencsés együttállására van szükség, hogy megvalósuljon.

A helyi iskolai inklúziós stratégiák kidolgozása nagy mértékben függ az iskolai szakemberek szemléletétől és kompetenciáitól, továbbá az iskolavezetés elképzeléseitől. De mindenekelőtt a helyzet felmérésére van szükség, hogy lássuk, hogyan áll az iskola, és milyen területeket kell fejleszteni. A MultInclude diagnosztikai eszköz keretében olyan pontrendszert dolgoztak ki, amelyet az iskolák erre a célra használhatnak. 60 iskolában tesztelték Európa-szerte, különféle szempontok mentén támogatva az iskolák inkluzív stratégiáinak és gyakorlatainak értékelését. A weboldal további elemzések és gyakorlatok gyűjteményével szolgál, amelyekből az iskolák inspirációt meríthetnek, hogy miként fejlesszék inkluzív jellegüket.

A mátrix kérdőíve 163 tételes, és a következő 7 szempont és 4 terület mentén dolgozták ki: 

Szempontok:

 1. Belépés és hozzáférés

 2. Társadalmi interakció

 3. Diákok és résztvevők támogatása

 4. Menedzsment

 5. Tanítás

 6. Tanórán kívüli tevékenységek és együttműködés a közösséggel

 7. Értékelés és elismerés

Területek:

 1. Intellektuális és szociális fejlődés

 2. Oktatási-nevelési erőforrások

 3. Kulturális különbségek

 4. Osztálytermi környezet

A mátrix segítségével az Ön iskolája vagy az iskola pedagógusainak egy csoportja feltérképezheti, hogy melyik területeken gyenge jelenleg az iskola, és eldöntheti, mennyire fontos az adott terület az iskola számára. Ez a pillanatkép aztán kiindulópontot nyújthat belső stratégiák és folyamatok fejlesztéséhez és a szükséges intézkedések meghatározásához. Például, ha az iskola úgy látja, hogy korszerűsíteni kell a vezetést vagy a tanítási gyakorlatokat a kulturális különbségek kezelése terén, kidolgozhatnak erre egy tervet.

A MultInclude pontozó mátrix még a leginkluzívabb iskolák esetében is hasznos eszköznek bizonyult az intézményes inklúziós stratégiák értékelésekor és az ezeket következő fejlesztések kidolgozásakor. Mindig vannak új kihívások, és mindig van lehetőség további fejlődésre. Mivel az eszköz az inklúziós szempontok nagyon széles körét lefedi, elősegíti a rendszerben gondolkodást azokon a területeken, amelyeken a gyakorlatban már működik az inklúzió, azonban nincs még rá stratégia. A MultInclude tanulóközösségben regisztráció követően használhatja az angol nyelvű verziót, de a https://multinclude.eu/activities/impact/inclusion-matrix-toolkit oldalon le is tölthető és kinyomtatható.

A MultInclude és a pontozó mátrix méltatása:

“Imádom, amikor összetett fogalmak egyszerű, gyakorlatias folyamatokként jelennek meg. Ezért nagy rajongója vagyok a MultInclude projekt #inklúzió az iskolákban önértékelési eszközének.”
– Mari Varsányi, tanár, oktató és interkulturális és inkluzív oktatásra szakosodott tanácsadó, Hollandia

Partnereink

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.

Ez a weboldal és a rajta található információk 2023 júliusa után nem lesznek frissítve, mivel a projekt lezárul.

This website uses cookies

We use cookies to store your preferences and improve your user experience. By continuing to visit the Website, you agree that we store and use cookies on your device.