Blog

 

08.02.2022

Hebben we iedereen erbij betrokken? - diagnose vóór updating van uw strategie

Inclusie in onderwijs is een hot topic in heel Europa. Er zijn diverse pogingen gedaan om inclusie strategieën te ontwikkelen voor verschillende groepen, zoals voor de inclusie van gehandicapte studenten, nieuw aangekomen migranten, mensen met speciale behoeften en anderen. MultiInclude, een Erasmus+ project waaraan de European School Heads Association (ESHA, ook een Inscool II partner) heeft deelgenomen, richtte zich op de meervoudige inclusie behoeften van leerlingen met als doel de voltooiing van het voortgezet onderwijs en de voortzetting van studies in het hoger onderwijs. Samengevat, we streven naar het opleiden van leerlingen die levenslang leren door in te spelen op de individuele inclusie behoeften van elke leerling .

Naar mijn mening zijn leerlingen succesvol geïncludeerd, als hij of zij het volledige potentieel kan bereiken, graag op school vertoeft, en op een bepaald ogenblik een gelukkige deeltjesfysicus, muzikant of bakker wordt volgens zijn/haar wens, hun carrièrekeuze wordt gewaardeerd door de gemeenschap, en ze een gedrevenheid en de vaardigheden hebben om hun capaciteiten later in hun leven te ontwikkelen.

Onderwijsbeleid heeft een aantal prachtige doelstellingen bepaald, namelijk het bieden van kwalitatief inclusief onderwijs aan iedereen . We kunnen hele bibliotheken vullen met antwoorden op de vraag wat wij bedoelen met kwaliteit, en we zullen nog steeds geen duidelijke definitie hebben, maar het is niet zo eenvoudig wat wordt bedoeld met inclusief. Sommige scholen noemen zichzelf inclusief als iemand met een handicap er kan gedijen of als ze bereid zijn om nieuw aangekomen immigranten te verwelkomen. Maar biedt deze school antwoorden op de inclusie behoeften van anderen? Ik geloof dat echte inclusie in onderwijs dichtbij volledig geïndividualiseerd onderwijs ligt, en het kan alleen realiteit worden als meerdere factoren samenkomen in een goede opstelling.

Het ontwikkelen van lokale school inclusie strategieën hangt grotendeels af van de mentaliteit en competenties van professionals in de school, en van de leiderschapsvisie. Maar eerst en vooral is er behoefte aan een diagnose om te onderzoeken waar de school staat en op welke vlakken verdere ontwikkeling nodig is. In het kader van MultiInclude, is een diagnostische tool in de vorm van een scorematrix ontwikkeld die scholen voor dit doel kunnen gebruiken. Deze werd gelanceerd in meer dan 60 scholen in Europa ter ondersteuning van scholen bij de evaluatie van hun inclusie strategieën en praktijken langs de lijnen van verschillende dimensies. De website van MultiInclude biedt een verzameling en analyse van praktijken ter inspiratie om scholen te ondersteunen bij het verbeteren van hun inclusiviteit.

De vragenlijst voor de matrix bestaat uit 163 onderwerpen en is ontwikkeld langs de lijnen van de volgende 7 dimensies en 4 domeinen:

Dimensies:

 1. Toelating en toegang

 2. Sociale interactie

 3. Ondersteuning voor leerlingen en deelnemers

 4. Management

 5. Onderwijzen

 6. Buitenschoolse activiteiten en gemeenschapsbereik

 7. Beoordeling en erkenning

Domeinen:

 1. Intellectuele en sociale ontwikkeling

 2. Onderwijsmiddelen

 3. Culturele verschillen

 4. Klaslokaal omgeving

Door deze matrix te gebruiken, kan een school of een groep leraren van de school, de gebieden verkennen waarin de school momenteel laag scoort en beslissen hoe belangrijk het bepaalde gebied is voor uw school. Het is een momentopname die vervolgens kan worden gebruikt als startpunt voor het ontwikkelen of verbeteren van interne strategieën en processen, en om te beslissen over maatregelen ter verbetering. Als bijvoorbeeld een school de behoefte identificeert om het management of de onderwijspraktijken te updaten op het gebied van de opvang van culturele verschillen, kunnen zij daarvoor een plan ontwikkelen.

De MultiInclude scorematrix is een nuttige tool gebleken voor zelfs de meest inclusieve scholen om hun institutionele inclusie strategieën te evalueren en vervolgens te verbeteren. Er zijn altijd nieuwe uitdagingen en ruimte voor verdere verbetering. Aangezien de tool is ontworpen om een zeer breed scala aan inclusie aspecten te dekken, leidt het tot een meer systemisch denken op gebieden die dan wel zijn bestreken door inclusie praktijken, maar nog niet door strategie. U kan de Engelse versie gebruiken na registratie in de MultiInclude leergemeenschap, maar het kan ook op papier worden gedaan door gebruik te maken van de downloadbare middelen die hier ter beschikking zijn: https://multinclude.eu/activities/impact/inclusion-matrix-toolkit/

Lof voor MultiInclude en de scorematrix:

“Ik hou ervan als ingewikkelde concepten worden vertaald naar hands-on processen. En dus ben ik een grote fan van de MutliInclude project tool voor zelfevaluatie #inclusie in scholen.”
– Mari Varśanyi, trainer en adviseur voor intercultureel en inclusief onderwijs, Nederland

Onze partners

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Deze website en de informatie erop zal na juli 2023 niet meer worden bijgewerkt, omdat het project dan is afgesloten.

This website uses cookies

We use cookies to store your preferences and improve your user experience. By continuing to visit the Website, you agree that we store and use cookies on your device.