Blog

 

20.12.2022

Zasoby i zestaw narzędzi do edukacji włączającej

Zapewnienie edukacji włączającej wymaga wiele ciągłej pracy, ale posiadanie odpowiednich narzędzi i zasobów czyni ją łatwiejszą. Chcielibyśmy podzielić się z Państwem zasobami edukacji włączającej i zestawem narzędzi opracowanym przez Learn More dla Save the Children Foundation w oparciu o wkład multidyscyplinarnego zespołu ekspertów z całego świata. Zestaw narzędzi zapewnia dokładną analizę najbardziej znaczących luk w istniejących wytycznych, które praktycy na całym świecie podzielili, przegląd odpowiednich międzynarodowych standardów i zasobów, jak również kreatywnych i adaptowalnych modeli programowania edukacji włączającej już używanych przez Save the Children i inne organizacje.

Ten zestaw narzędzi oferuje strukturę i użyteczne zasoby głównie ukierunkowane na edukację. Może być wykorzystywany przez specjalistów z dziedziny edukacji, którzy są odpowiedzialni za tworzenie, realizację i zarządzanie programami nauczania. Zasoby te mogą być wykorzystywane na etapie projektowania programu, oceny bazowej i oceny potrzeb, ewaluacji oraz w działaniach mających na celu zwiększenie potencjału. Dodatkowo, narzędzia i zasoby można zmodyfikować tak, by pasowały do programów edukacji przyspieszonej lub nieformalnej, choć główny nacisk położono na programowanie dla systemów edukacji formalnej. Zestaw narzędzi jest oferowany w następujących językach: Arabski, angielski, francuski i hiszpański.

Szczegółowe wyjaśnienia znajdują się w Zestawie narzędzi, który możesz pobrać za darmo!

resourcecentre.savethechildren.net - inclusive-education-resources-and-toolkit/

Nasi partnerzy

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

Ta strona internetowa i zawarte na niej informacje nie będą aktualizowane po lipcu 2023 r., ponieważ projekt zostanie zamknięty.

Ta strona korzysta z plików cookie

Używamy plików cookie, aby przechowywać Twoje preferencje i poprawiać komfort użytkowania. Kontynuując odwiedzanie witryny, zgadzasz się, że przechowujemy i używamy pliki cookie na Twoim urządzeniu.