Blog

 

20.12.2022

Hulpmiddelen en Toolkit voor inclusief onderwijs

Het garanderen van inclusief onderwijs vereist veel continu werk, maar het hebben van geschikte instrumenten en middelen maakt het een stuk gemakkelijker. We willen graag een hulpmiddelen- en toolkit voor inclusief onderwijs met u delen, ontwikkeld door Learn More voor Save the Children Foundation op basis van bijdragen van een multidisciplinair team van deskundigen van over de hele wereld. De toolkit biedt een grondige analyse van de belangrijkste hiaten in de bestaande begeleiding die praktijkmensen over de hele wereld hebben gedeeld, een overzicht van relevante internationale normen en middelen, evenals creatieve en aanpasbare modellen voor de programmering van inclusief onderwijs die al worden gebruikt door Save the Children en andere organisaties.

Deze toolkit biedt een structuur en nuttige hulpmiddelen die vooral gericht zijn op het onderwijs. Hij kan worden gebruikt door onderwijsprofessionals die belast zijn met het opzetten, uitvoeren en beheren van onderwijsprogramma's. Deze hulpmiddelen kunnen worden gebruikt in de stadia van het ontwerpen van programma's, basis- en behoeftenevaluaties, evaluaties en voor acties gericht op het vergroten van de capaciteit. Bovendien kunnen de instrumenten en middelen worden aangepast aan programma's voor versneld of niet-formeel onderwijs, hoewel de nadruk ligt op programmering voor formele onderwijsstelsels. De toolkit wordt aangeboden in de volgende talen: Arabisch, Engels, Frans en Spaans.

Gedetailleerde uitleg vindt u in de Toolkit, die u gratis kunt downloaden!

resourcecentre.savethechildren.net - inclusive-education-resources-and-toolkit/

Onze partners

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Deze website en de informatie erop zal na juli 2023 niet meer worden bijgewerkt, omdat het project dan is afgesloten.

This website uses cookies

We use cookies to store your preferences and improve your user experience. By continuing to visit the Website, you agree that we store and use cookies on your device.