Blog

 

02.02.2023

Jak znaczący są nauczyciele w życiu dziecka?

John Harris

Jako istoty społeczne, uzależniamy zdrowie psychiczne i dobrostan emocjonalny od integracji społecznej, jest ona ważna na każdym etapie życia. Nauczyliśmy się z okresu izolacji podczas pandemii Covid i doświadczeń zdalnego nauczania prawdziwego znaczenia chodzenia do szkoły lub college'u, spotkań niewirtualnych, doświadczania grupy społecznej, bycia "włączonym". W interakcji z innymi zyskujemy energię i motywację.

Szkoły i uczelnie to nie tylko "edukacja", ale cały człowiek, istota społeczna. Owe instytucje odgrywają znaczącą rolę w socjalizacji i naszym dobrostanie psychicznym.

Dzięki integracji i włączeniu do szkoły dzieci i młodzi, dorośli mają zaspokojone ludzkie potrzeby społeczne, co ma głęboki wpływ na ich zdrowie psychiczne, umiejętności radzenia sobie, poczucie własnej wartości, zachowanie, szczęście i dobrostan emocjonalny.

Szkoły mogą stanowić bezpieczne schronienie w chaotycznym życiu. Nauczyciele mogą stanowić cenny wzór do naśladowania dla dorosłych spoza rodziny.

Nauczyciele są chyba najbardziej znaczącym "innym" w życiu każdego dziecka, poza najbliższą rodziną, rodzicami, dziadkami czy opiekunami.

Zawsze będę pamiętać moją córkę, która pewnego dnia wróciła do domu ze szkoły podstawowej i powiedziała "Moja nauczycielka, panna Williams mówi ..... !" Nie pamiętam dokładnie, co powiedziała panna Williams, ale było to wyraźnie ważniejsze niż cokolwiek, co ja powiedziałem!

Nie jest to zaskakujące. Dzieci spędzają znaczną część swojego życia w szkole, część swojego świata poza rodziną dzielą w szkole z rówieśnikami i dorosłymi. 38 tygodni w roku, 5 dni w tygodniu, od 08.30 do około 15.30, = 1330 h daje 22,7% czasu. Można jeszcze dodać kilka godzin podczas uczestniczenia w klubach pozaszkolnych i podczas zajęć sportowych.

Co nas tak bardzo odróżniło od innych zwierząt na Ziemi? Ludzie posiedli mowę i język, nie tylko głos czy słownik zawołań, ale złożony zasób słów, które tworzą obrazy w naszym umyśle, naszej wyobraźni! Język jest narzędziem myślenia, rozumienia i wiedzy.

To pozwala każdemu pokoleniu szybko podzielić się ich własną nauką z następnym pokoleniem, a nie tylko polegać na instynkcie lub próbach i błędach, aby przekazać te lekcje przetrwania, doskonalenia, umiejętności, wiedzy.

Powrót do naszych starożytnych przodków, którzy siedząc wokół domowego ogniska, dzielili się swoimi opowieściami, pieśniami, anegdotami, wierzeniami, kulturą, obyczajami, normami, pomysłami.... Ten skrót do doświadczeń i bezpieczna forma nauki dały istotom ludzkim przewagę w przetrwaniu i ewolucji.

Jesteśmy stworzeni do czerpania radości z opowieści i tu właśnie, moim skromnym zdaniem, leży wielka wartość nauczyciela. Jako opowiadacz, jako strażnik, jako posiadacz i przekaziciel wiedzy, przekazujący ludzką "moc słowa" kolejnym pokoleniom.

Pytanie 1: Jaki jest najstarszy zawód świata? Prawdopodobnie pomyliłeś to z każdą odpowiedzią opartą na tym porzekadle. Dla Twojej informacji proponuję, aby najstarszym zawodem świata było NAUCZANIE.

Pytanie 2: Jaki jest najbardziej popularny zawód na świecie? Domyślałbym się, że odpowiedzią jest również NAUCZANIE. W 2020 roku - 5,4 mln nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i średnich w UE. W 2020 r. na całym świecie - 94 mln! Źródło - Instytut Statystyki UNESCO.

Jaki jest najprzyjemniejszy zawód na świecie? Odpowiedzi i przykłady podawajcie na Inscool na stronie !

Jakie to uczucie być członkiem najstarszego, największego, najważniejszego zawodu na świecie? "Poważna odpowiedzialność?"

Po namyśle ... Daty do kalendarza:

Światowy Dzień Nauczyciela 5 października 2023 r. - www.unesco.org/en/days/teachers
Krajowy dzień "Thank a teacher day (UK)" 21 czerwca 2023 r. - https://thankateacher.co.uk

Nasi partnerzy

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

Ta strona internetowa i zawarte na niej informacje nie będą aktualizowane po lipcu 2023 r., ponieważ projekt zostanie zamknięty.

Ta strona korzysta z plików cookie

Używamy plików cookie, aby przechowywać Twoje preferencje i poprawiać komfort użytkowania. Kontynuując odwiedzanie witryny, zgadzasz się, że przechowujemy i używamy pliki cookie na Twoim urządzeniu.