Blog

 

02.02.2023

Hoe belangrijk zijn leerkrachten in het leven van een kind?

Geschreven door John Harris

Als sociale dieren hangt onze geestelijke gezondheid en ons emotioneel welzijn af van sociale insluiting, het is belangrijk in elke levensfase. We hebben van de Covid lockdowns en de ervaring met afstandsonderwijs geleerd hoe belangrijk het is om naar school of universiteit te gaan, om deel uit te maken van een persoonlijke, sociale groep, om "opgenomen" te worden. We krijgen energie en motivatie van de interactie met anderen.

Scholen en hogescholen gaan niet alleen over "onderwijs", maar over de hele, sociale persoon, ze spelen een belangrijke rol in de socialisatie en ons geestelijk welzijn.

Door integratie en inclusie op school wordt tegemoet gekomen aan de menselijke sociale behoeften van kinderen en jongvolwassenen en zijn er ingrijpende gevolgen voor hun geestelijke gezondheid, copingvaardigheden, gevoel van eigenwaarde, gedrag, geluk en emotioneel welzijn.

Scholen kunnen een veilig toevluchtsoord bieden in een anders chaotisch leven. Leraren kunnen een waardevol volwassen rolmodel van buiten het gezin bieden.

Leerkrachten zijn misschien wel de belangrijkste "ander" in het leven van een kind, buiten hun directe familie, ouders, grootouders of verzorgers.

Ik zal me altijd herinneren dat mijn dochter op een dag van de lagere school thuiskwam en zei: "Mijn juffrouw Williams zegt .... !" Ik weet niet meer precies wat juffrouw Williams zei, maar het was duidelijk belangrijker dan wat ik had gezegd!

Dit is niet verwonderlijk. Kinderen brengen een aanzienlijk deel van hun leven op school door, een deel van hun wereld buiten het gezin wordt op school gedeeld met hun leeftijdsgenoten en invloedrijke volwassenen. 38 weken per jaar, 5 dagen per week, van 08.30 uur tot ongeveer 15.30 uur, = 1330 uur geeft 22,7% van de wakkere tijd. Daar komen nog een paar uur invloed bij tijdens naschoolse clubs en sportactiviteiten.

Wat heeft ons zo anders gemaakt dan andere dieren op aarde? De mens heeft spraak en taal verworven, niet alleen een stem of een woordenschat van gesprekken, maar een complexe woordenschat die beelden schept in ons geestesoog, onze verbeelding! Taal is een instrument voor denken, begrijpen en kennis.

Zo kan elke generatie snel haar eigen kennis delen met de volgende generatie en niet alleen afhankelijk zijn van instinct of vallen en opstaan om die lessen van overleving, verbetering, vaardigheden en kennis door te geven.

Terug naar onze oude voorouders, die rond het huisvuur hun verhalen, liedjes, anekdotes, geloof, cultuur, mores, normen, ideeën.... deelden. Deze korte weg naar ervaring en een veilige vorm van leren heeft de mens een voorsprong gegeven op overleving en evolutie.

Wij zijn erop ingesteld om van verhalen te genieten, en dit is waar, naar mijn bescheiden mening, de grote waarde van de leraar ligt. Als verhalenvertellers, als hoeders, als houders en verspreiders van kennis, die menselijke "woordkracht" doorgeven aan de volgende generatie.

Vraag 1: Wat is het oudste beroep ter wereld? Dat heb je waarschijnlijk fout met elk antwoord gebaseerd op het gezegde. Ter informatie, ik stel voor dat onderwijzen het oudste beroep ter wereld is.

Vraag 2: Wat is het grootste beroep ter wereld? Ik denk dat het antwoord ook ONDERWIJS is. In 2020 - 5,4 miljoen leraren werkzaam in het basis- en voortgezet onderwijs in de EU. In 2020, over de hele wereld - 94 miljoen en nog meer! Bron - UNESCO Instituut voor Statistiek.

Wat is het leukste beroep ter wereld? Geef je antwoorden en voorbeelden op de Inscool Facebook pagina!

Hoe voelt het om lid te zijn van het oudste, grootste, belangrijkste beroep ter wereld? "Een serieuze verantwoordelijkheid?"

Na gedachte ... Data voor uw agenda:

Wereld lerarendag 5 okt 2023 - www.unesco.org/en/days/teachers
Nationale "Dank een leraar dag (UK)" 21st juni 2023 - https://thankateacher.co.uk

Onze partners

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Deze website en de informatie erop zal na juli 2023 niet meer worden bijgewerkt, omdat het project dan is afgesloten.

This website uses cookies

We use cookies to store your preferences and improve your user experience. By continuing to visit the Website, you agree that we store and use cookies on your device.