Blog

 

07.06.2023

Magische boodschappen

Bij de uitvoering van het project Inclusive Schools 2 hebben we de unieke gelegenheid gehad om veel opmerkelijke mensen te ontmoeten die inclusief onderwijs tot een vast onderdeel van het dagelijkse schoolleven maken. Een van de deelnemers aan de training in Warschau deelde met ons haar ervaring en gedachten over waarom dit onderwerp volgens haar helemaal niet nieuw is, maar iets wat niet wordt begrepen maar wel vaak wordt toegepast door een grote groep leerkrachten en het management.

Joanna Guga-Wyrzykowska is lerares Engels met meer dan 20 jaar ervaring. Ze begon haar avontuur met lesgeven op een openbare school. Ze heeft gewerkt met jongeren op middelbaar niveau. Ze was coördinator van verschillende EU-projecten, waarbij ze leerkrachten hielp hun competenties te verbreden door middel van Engels taalonderwijs. Momenteel is zij sinds 3 jaar directeur van de Junior Academy Non-Public Language Kindergarten (taalkleuterschool) en directeur van de Oxford Academy in Olsztyn.

Zoals ze zegt, is inclusie altijd een opkomend element geweest in het onderwijs, maar niet iedereen is zich ervan bewust dat ze het praktiseren. Mevrouw Joanna is zich al jaren aan het verdiepen in inclusief onderwijs en maakt daarbij gebruik van alle instrumenten die leerkrachten ter beschikking staan. Zij heeft zich onder meer gekwalificeerd als TUS-trainer, d.w.z. training van sociale vaardigheden. Naar haar mening zou dit deel moeten uitmaken van het kerncurriculum op elk onderwijsniveau, omdat het de activiteiten in de school of kleuterschool aanzienlijk vergemakkelijkt en ondersteunt. Een dergelijke training leert vooral hoe je diversiteit kunt accepteren, problemen kunt oplossen, voor je eigen welzijn kunt zorgen of lichaamstaal kunt lezen. Het leert ook empathie en het functioneren in een peergroup en is niet alleen gericht op jongeren. Het kan op elke leeftijdsgroep gericht zijn.

Tijdens ons gesprek benadrukte mevrouw Joanna het sleutelmotto dat bij haar werk hoort: "iedereen is belangrijk. We hebben een gelijk recht om ons te ontwikkelen en ons potentieel te vervullen, we zijn verschillend en hebben onze individuele mogelijkheden. Het is belangrijk dat leerlingen, maar ook leraren en ouders, zich geaccepteerd voelen, kunnen vertrouwen en de vrijheid hebben om te handelen. Joanna Guga-Wyrzykowska gelooft sterk in de kracht van 'magische boodschappen'. Een van de oefeningen die zij met haar kleuterleerlingen uitvoert als onderdeel van magische boodschappen is om leerlingen voor te bereiden op deelname aan het schoolleven, maar ook daarbuiten. De leerlingen spelen scènes na zodat ze kunnen leren hoe ze op de juiste manier kunnen reageren op wat ze tegenkomen. De magische boodschappen die ze geacht worden te gebruiken zijn: "Goed gedaan" - een opbeurende boodschap, "Ik kan het" - geeft steun, en "nou het is moeilijk" of "het is jammer" als iets niet goed gaat, want tenslotte is falen normaal en "ik kan het". Later, wanneer de kinderen in andere groepen zitten, delen ze deze positieve boodschappen en verspreiden ze hun kennis over hoe ze met moeilijke situaties moeten omgaan.

Naast dit soort oefeningen worden op de Junior Academy allerlei evenementen georganiseerd om iedereen zich belangrijk te laten voelen. Kinderen uit Engelstalige landen en daarbuiten bezoeken de Junior Academy, zodat zowel de Amerikaanse Thanksgiving Day, de Ierse St. Patrick's Day en de Poolse Vlaggetjesdag worden gevierd. Ouders van kinderen uit verschillende landen hebben de gelegenheid om culturele elementen of tradities van hun land van herkomst te delen, omdat zij evenzeer deel uitmaken van het onderwijs- en leerproces als de leerkrachten of de leerlingen zelf. De door de school gekozen cursusboeken worden geselecteerd door de methodoloog, die zich bij haar beslissingen laat leiden door de aanbevelingen van de British Council. Dit onder meer omdat de British Council zich laat leiden door drie kernwaarden: gelijkheid, diversiteit en inclusie. Tegelijkertijd, en dat is het benadrukken waard, worden de doelstellingen en onderwijsmethoden individueel aangepast aan elke groep studenten. Elke groep sluit een contract met de docent, waarvan de inhoud meestal door de deelnemers aan de groep wordt voorgesteld. Er worden projectmethoden gebruikt zodat iedereen zijn talenten kan tonen. Dit zijn slechts enkele elementen die zorgen voor een harmonieuze sfeer waarin iedereen samenwerkt.

Volgens mevrouw Joanna is vertrouwen en volledige steun voor alle deelnemers aan het onderwijsproces, d.w.z. leerlingen, leerkrachten en ouders, de sleutel tot een werkelijk inclusieve omgeving. Iedereen moet iets van zichzelf geven en openstaan voor discussie.

Onze partners

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Deze website en de informatie erop zal na juli 2023 niet meer worden bijgewerkt, omdat het project dan is afgesloten.

This website uses cookies

We use cookies to store your preferences and improve your user experience. By continuing to visit the Website, you agree that we store and use cookies on your device.